In partnerschap werken wij mee aan de ontwikkeling van uw organisatie. Wij zetten hierbij onze expertise naar uw behoefte in. Wij geloven hierbij in een sterk gestructureerde aanpak met een solide analyse, waarbij een combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte ervaring de inhoudelijke kern vormt. Vanuit partnerschap werken wij vanuit betrokken begeleiding mee om de verbetering in de organisatie te verankeren.

Onze expertise is hierbij met name gericht op onderwijskwaliteit, het primaire proces en organisatie.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 

    Kwaliteitskader Effectief leiderschap Schoolanalyse    
  Onderwijskwaliteit      
      Breinvriendelijk onderwijs Didactisch DNA Verbeteren zorgstructuur    
  Primaire proces      
      Strategisch beleidsplan Begeleiding fusietraject Beleidsnotitie krimp    
  Organisatie