Home

Welkom!


Maak kennis met de Cube online Academy, het online kennisplatform voor onderwijskwaliteit:

De mogelijkheden:

Cube Consulting onderwijs is al meer dan 10 jaar de partner voor uw onderwijskwaliteit. In deze jaren hebben wij mede op basis van input van het onderwijsveld verscheidene boeken en artikelen uitgebracht, onderzoeken uitgevoerd en met organisaties meegedacht om het onderwijs verder te versterken. Een periode waarin wij ontzettend veel hebben geleerd, onderzocht en ontwikkeld. Cube online Academy is het online kennisplatform voor onderwijskwaliteit en geeft u toegang tot deze kennis met een scala aan modules en materialen. Deze modules hebben wij voor u ingedeeld in vijf verschillende onderwerpen:

  • Brein en Leren - Hoe werkt het brein en wat voor impact heeft deze werking op het leerproces?
  • Didactisch DNA - Hoe geef je als leerkracht gevarieerd les?
  • Leerrendement - Hoe kun je zowel score als groei van leerlingen in beeld brengen?
  • Kind in-Zicht - Hoe krijg je meer zicht op de onderwijsbehoefte van leerlingen en kan je het onderwijs hierop aanpassen?
  • Onderwijskwaliteit - Wat is onderwijskwaliteit en wat zijn de bepalende factoren?

Modules zijn apart te bestellen. Het is ook mogelijk de leergang per onderwerp te volgen, de leergang bestaat uit alle modules van het desbetreffende onderwerp. Wij werken continu aan verdere versterking en uitbreiding van onze kennis. Zodoende is ook ons module-aanbod aan verandering onderhevig. Een overzicht van het huidige aanbod van modules en leergangen:

Iedere module bevat een online college waarin de inhoud wordt behandeld. Daarnaast bevat iedere module een werkboek bestaande uit een samenvatting van de leerstof, de gehanteerde bronnen voor nadere informatie en diverse opdrachten om de behandelde leerstof zelf te verankeren en te vertalen naar de praktijk. De studieduur varieert van 1,5 tot 3 uur per module.

Download de studiegids met nadere informatie

Op basis van de overeenkomst tussen uw organisatie en Cube Consulting onderwijs verkrijgt u een account welke toegang geeft tot de desbetreffende module(s). Daarnaast geeft een account toegang tot het forum waar het mogelijk is om verdiepende vragen te stellen, best practices en informatie te delen of een discussie te voeren.  

Wilt u een gast-account om een eerste indruk te krijgen (beperkte toegang, geldig email vereist)? Registreren

Bent u al in het bezit van een account? Inloggen

Wilt u meer informatie? neem dan contact op met Cube Consulting onderwijs.