web analytics

Onderwijskwaliteit

Cube Consulting onderwijs heeft veel ervaring met trajecten die gericht zijn op het versterken van de onderwijskwaliteit. Door deze ervaring en theoretische inzichten weten wij snel welke verbeteringen nodig zijn, hoe deze te realiseren en hoe inzicht te krijgen in en te sturen op kwaliteit. 

Enkele voorbeelden

 • Creëren van een gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit
 • Inrichten van op maat kwaliteitsmonitoring
 • Sturen op onderwijskwaliteit
Boek Kijken naar onderwijskwaliteit
 • Zicht op score en groei op school- en groepsniveau
 • Zicht op leerrendement per vak en startpositie leerlingen
 • Indicatie 'op weg naar' referentieniveaus
Webtool leerrendement
 • Integrale analyse van uw school
 • Grondig inzicht op wat goed gaat en wat beter kan
 • Handvatten voor verdere verbetering
 • Visitatie en audits
 • Gezamenlijk doorvertalen van adviezen of beleid naar de praktijk
 • Begeleiding en professionalisering van het team
 • Sparring met directie

Primaire proces

De onderwijskwaliteit wordt bepaald in het primaire proces. Onze actuele en diepgaande kennis van hoe het brein werkt, hoe leerlingen leren, didactiek en differentiatie combineren wij met een schat aan praktische inzichten hoe dit door te vertalen naar de lespraktijk. De ideale basis om met u het primaire proces verder te versterken.

Enkele voorbeelden

 • Vergroot het inzicht in leerprocessen
 • Maak gebruik van de laatste cognitieve- en breininzichten
 • Vertaal deze inzichten door naar de dagelijkse praktijk
Artikel: Geef je klas een Brein-Boost
 • Krijg inzicht in je didactisch DNA op basis van vier leertheorieën
 • Krijg handvatten om je didactisch palet te verrijken
Boek Zoektocht naar het Didactisch DNA
 • Krijg een verdiepende kijk op het aansluiten op onderwijsbehoeften
 • Maak gefundeerde keuzen om onderwijs beter te differentiëren
Boek Kind in-Zicht!
 • Optimale en werkbare inrichting van de zorgstructuur
 • Van ontwikkeling van zorgplannen tot begeleiding op maat

Organisatieontwikkeling

Voor een sterke onderwijskwaliteit is een gedragen richtinggevend beleid en solide organisatie cruciaal. Onze unieke combinatie van kennis en ervaring met zowel onderwijs als organisatieontwikkeling kan u helpen bij visieontwikkeling, het opstellen van beleidsplannen en het maken van keuzen in ontwikkelingen als krimp, inrichting van de organisatie, fusie, samenwerking of digitalisering.

Enkele voorbeelden

 • Ontwikkel een onderbouwde visie op leren en ontwikkelen
 • Met inhoudelijke input en verfrissende werkvormen gezamenlijk komen tot een gedragen visie
 • Concrete doorvertaling van de visie naar de onderwijspraktijk
 • Opstellen van onderbouwd strategisch beleidsplan of schoolplan
 • Op basis van een gedegen proces, inhoudelijke input en interactieve werkvormen
 • Opstellen van heldere en scherpe beleidsdocumenten
 • Zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van de onderwijsorganisatie
 • Maak gebruik van onze unieke combinatie van onderwijs en organisatorische kennis
Artikel: Samenwerking onderwijs opvang
 • Digitalisering gaat een grotere rol spelen binnen het onderwijs
 • Samenspel tussen mens en machine is hierbij cruciaal
 • Wat doet de onderwijsprofessional van de toekomst?