web analytics

Boek

Kijken naar onderwijskwaliteit

Kijken naar onderwijskwaliteit, Kwaliteitszorg in het primair onderwijs biedt je de kennis en tools om kwaliteitszorg in je klas, op je school of bovenschools op te zetten. In het boek geven we niet alleen theoretische achtergronden, maar presenteren we ook toepasbare voorbeelden vanuit de praktijk.  Voordat je in de kwaliteitszorg duikt verrijkt dit boek je ook met inzicht in wat onderwijskwaliteit eigenlijk is en hoe je de kwaliteit kunt beïnvloeden.

Boek

Kind in-Zicht!

Kind in-Zicht biedt je een verdiepende kijk op het aansluiten bij onderwijsbehoeften. Niet de organisatie, niet de leerstof, maar het lerende kind staat centraal en is daarmee het startpunt van differentiatie. Doorloop in dit boek zes uitdagingen van onderwijs op basis van inzicht in de leerling waarmee je een kader in handen krijgt om onderwijsbehoeften van leerlingen sneller en beter te identificeren en daarmee nog beter in staat zult zijn om het onderwijs passend te laten aansluiten. 

Boek

De zoektocht naar het didactisch DNA

Leerkrachten willen meer variëren in didactische activiteiten. Men is zich echter niet altijd bewust van welke variaties in didactische activiteiten mogelijk zijn, welke activiteiten men vaak of juist minder vaak gebruikt en in welke context welke activiteiten effectief kunnen zijn. Dit boek helpt inzicht te krijgen in de eigen activiteiten op basis van vier leertheorieën die samen het didactisch DNA vormen. 

Artikel

Stimuleer het lerende brein

De kennis over hoe leerprocessen tot stand komen, is in een stroomversnelling geraakt. Hoe kun je het lerende brein stimuleren door te leren vanuit inzicht? (JSW)

Artikel

Van SBO naar regulier onderwijs, een passende context?

Goed onderwijs is onderwijs dat past bij het kind, ook wanneer dit betekent dat er extra ondersteuning nodig is. (PO Magazine)

Artikel

Ontdek wat voor leerkracht jij bent!

Weet jij hoe je de leerlingen uit je klas lesgeeft? Wat is je voorkeursstijl en welke didactische activiteiten pas je minder vaak toe tijdens de lessen? (JSW)

Artikel

Geef uw klas een Brein-Boost

Hoe werkt het brein? Hoe breng je kennis en vaardigheden effectief over op je leerlingen? Dit artikel geeft inzicht in de onderwijspraktijk en geeft je praktische tips om je didactiek aan te scherpen. (JSW)

Artikel

Samenwerking Integraal Kindcentra:
Stadsfoto

Een gemeente die zich samen met onderwijs en opvang actief inzet voor de vorming van kindcentra, is ongetwijfeld nieuwsgierig naar waar men staat in dit proces. (Bestuur Beleid Management Pedagogiek)

Paper

Onderzoek impact afstandsonderwijs

Periode van gedwongen afstandsonderwijs lijkt negatieve impact te
hebben op de leerresultaten, met name voor bovenbouw en scholen met hogere schoolweging.

Brochure

Brochure Cube Consulting onderwijs

Maak kennis met Cube Consulting onderwijs.

Video afspelen

Video

Cube online Academy

Introductiefilm Cube online Academy – het online kennisplatform met meer dan 25 online modules bestaande uit video’s en overige materialen.

Webtool 

Webtool leerrendement

Gebruik onze gratis webtool om score en groei van tussentoetsen inzichtelijk te maken.